วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

เสพ


งานวิชา Computer Art


อาจารย์ให้โจทย์มาว่า ให้เรากำหมดคำมา 1 คำ โดยเราต้องไปหาคนที่ต่างอาชีพกัน 3 ประเภท แล้วแต่เราแล้วสำภาษเก็บข้อมูล ให้เราทำออกมาเป็นงาน เลยเลือกออกมา 3 อาชีพคือ

1.ตำรวจ

2.นักศึกษา

3.ค้าขาย


ตำรวจ : พูดถึงเรื่อง ผลของการเสพ ไม่ว่าจะเป็น การติดคุก ตาย ช็อก ผลกระทบโดย

นักศึกษา : พูดถึงในเรื่องการอ่าน มากๆ การทำความเข้าใจมากๆ การที่รู้เรื่องหนึ่งก่อน ก่อนที่จะรู้อีกเรื่องหนึ่ง

ค้าขาย : เป็นอาแป๊ะขายกาแฟ ตลกมากครับเขาเป็นคนสนุกสนานตลอดเวลา เก็บข้อมูลเขาได้ว่าเขาชอบเที่ยวผู้หญิงคับ พูดเกี่ยวกับเสพไปในทางลามกลามกหน่อยแต่ก็สนุกดี


เราจึงสรุปออกมาได้ว่ากราเสพ คือ การที่ซึมซับ แทรกซึมลงไปโดยตั้งใจ โดยทั้งดีและไม่ดีถือว่าวนเวียนอยู่ในชีวิตคนเรา


เลือกที่จะทำงานออกมาเป็น Graphic

เป็นร่างกายของคนที่ซึมซับในเรื่องราวมากมายที่ไหลเวียนไปตามเส้นเลือที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนๆนั้น

ไม่มีความคิดเห็น: