วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

หนังสือแนะนำโลกอัจฉริยะ นลิน พรประทาน และคณะ สำนักพิมพ์เวิร์คพอยท์ พิมพ์ครั้งที่ 2 จำนวน 400 หน้า ราคา 1,200 บาท

โลกอัจฉริยะ นำเสนอเรื่องราวชีวประวัติของอัจฉริยะบุคคลที่มีช่ือเสียงทั่วโลก ในแบบที่กระชับ เข้าใจง่าย แบ่งออกเป็น 3 ยุค คือ ยุคก่อนคริสต์ศักราช ยุคคริสต์ศตวรรษที่ 1-18 ยุคคริสต์ศตวรรษที่ 19- ปัจจุบัน พร้อมด้วยภาคผนวกเรื่องอัจฉริยะนักคิด นักประดิษฐ์ของแต่ละยุค

การนำเสนอเรื่องราวอัจฉริยบุคคลในเล่มคัดสรรมาจากหลากหลายสาขาวิชาที่น่าสนใจ ทั้งนักประดิษฐ์ นักดนตรี นักวิทยาศาสตร์ นักปรัชญา นักประพันธ์ที่มีชื่อเสียง เรื่องราวส่วนใหญ่เป็นบทเรียนและแรงจูงใจให้เยาวชนได้ต่อสู้กับอุปสรรค ปัญหานานาประการ ก่อนที่จะพัฒนาตัวเองไปสู่จุดหมาย ไม่มีใครเกิดมาเป็นอัจฉริยะโดยกำเนิด มีแต่การฝึกฝนและการค้นหาตัวเองอย่างไม่ย่อท้อเท่านั้น ที่ทำให้พวกเขาหรือเธอเหล่านั้นมีช่ือเสียงขึ้นมาได้

หนังสือ “โลกอัจฉริยะ” รูปแบบใหม่ จัดพิมพ์อย่างประณีต ด้วยการเย็บเล่มปกแข็ง ระหว่างเรื่องราวของแต่ละคน สอดแทรกด้วยคำคมของเหล่าอัจฉริยะทั้งภาษาอังกฤษและคำแปลภาษาไทย เป็นระยะ ๆ โดยเริ่มต้นเนื้อหาด้วยการเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้วต่อด้วยเรื่องราวของอัจฉริยะบุคคลที่มีชื่อเสียงทั่วโลก 107 คน

ไม่มีความคิดเห็น: