วันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2551

คาดอีก 4 ปีพลเมืองโลก 7,000 ล้านคน


หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐระบุ ภายใน 4 ปีข้างหน้าประชากรทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นเป็น 7,000 ล้านคน และภายในปี 2593 อินเดียจะกลายเป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดในโลกแซงหน้าจีน เพราะกลุ่มประเทศกำลังพัฒนามีความเจริญทางการแพทย์และโภชนาการมากขึ้น


โดย สำนักสำรวจสำมะโนประชากรของสหรัฐประเมินว่า จำนวนประชากรทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นเป็น 7,000 ล้านคน ภายในปี 2555 เนื่องจากกลุ่มประเทศกำลังพัฒนามีความเจริญก้าวหน้าทางด้านการแพทย์และโภชนาการสูงขึ้น และจำนวนประชากรโลกที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 7,000 ล้านคนดังกล่าว เปรียบเทียบกับจำนวน 6,000 ล้านคน เมื่อปี 2542 และว่าภายในปี 2593 อินเดียจะกลายเป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดในโลกแซงหน้าจีน


อย่างไรก็ตาม สำนักสำรวจสำมะโนประชากรของสหรัฐระบุว่า จำนวนประชากรโลกเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงในช่วงครึ่งแรกของคริสต์ศตวรรษที่ 21 นี้ เมื่อเทียบกับช่วงครึ่งหลังของคริสต์ศตวรรษที่ 20 โดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 50 ระหว่างปี 2542-2583 จากที่เคยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 100 จาก 3,000 ล้านคนเมื่อปี 2502 เป็น 6,000 ล้านคนเมื่อปี 2542 และจะเป็น 9,000 ล้านคนในปี 2583


นอกจากนี้ ยังมีการคาดหมายว่า จำนวนประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยเพียงร้อยละ 0.5 ต่อปีภายในปี 2593 จากอัตราราวร้อยละ 1.2 ต่อปีในช่วงครึ่งแรกของคริสต์ศตวรรษที่ 20 สำหรับในปัจจุบัน จีนยังคงครองแชมป์ประชากรมากที่สุดในโลก โดยจีนมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 1,320 ล้านคน รองลงมาเป็นอินเดีย มีประชากร 1,130 ล้านคน อันดับ 3 ได้แก่สหรัฐ มีประชากร 304 ล้านคน อันดับ 4 อินโดนีเซีย มีประชากร 232 ล้านคน และบราซิลอันดับ 5 มีประชากร 187 ล้านคน ขณะที่ญี่ปุ่นมีประชากร 128 ล้านคน ฟิลิปปินส์ 89 ล้านคนและเวียดนาม 84 ล้านคน

ไม่มีความคิดเห็น: