วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

International Style

International Style


ซึ่งเป็นที่รู้จักของ Swiss Style เป็นรูปแบบของกราฟฟิกดีไซน์ที่ถูกพัฒนาขี้นในสวิตเซอแลนด์ในปี 1950 ที่มีการเน้นย้ำเรื่องความสะอาดตา อ่านออกได้และความมีตัวตน (หรือมีจุดประสงค์) เครื่องหมายรับประกันคุณภาพของรูปแบบนี้ คือ การวางแบบที่ไม่มีส่วนสัด ใช้แบบตารางสี่เหลี่ยม Swiss Style ยังเกี่ยวเนื่องกับการใช้รูปถ่ายแทนที่ illustrations หรือ การวาดรูปเขียน งานในรูปแบบ Inter Typo Style หลายชิ้นนั้นมีจุดเด่นที่ Typographyซึ่งเป็นพื้นฐานของรูปแบบนี้เพื่อเพิ่มการใช้ตัวอักษรลงไปด้วย


เป็นโปสเตอร์ออกแบบโดย โจเซฟ มูลเลอร์ บรอทแมน ซึ่งเป็นงานตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงตัวพื้นฐานของสไตล์นี้

กราฟฟิกดีไซน์แบบใหม่ที่มีในสวิตเซอร์แลนด์ในช่วง 1950 ที่กลายเป็นสไตล์โดดเด่นของโลกในช่วงยุค 70 มีความเหมือนเกี่ยวเนื่องกับรูปแบบพื้นฐาน Typography เป็นอย่างมากรูปแบบสไตล์นี้มีจุดที่ชัดเจนคือ ตารางสี่เหลี่ยมคำนวนเพื่อความเรียนร้อย 2.san-serif btype faces (โดยเฉพาะเฮลเวตติก้าที่รู้จักกันตอน 1961)ในรูปแบบของ in a flush left and ragged right 3.ใช้การถ่ายขอวดำแทนการวาดรูป โดยรวมแล้วจะเห็นว่ามีความเรียบง่ายและมีเหตุผล มีโครงสร้างแน่นหนาและเคร่งขรึม ลัดเจนและเป็นรูปธรรมและกลมกลืนกัน
รูปแบบการออกแบบนี้ถูกกลั่นขึ้นจากโรงเรียนสอนการออกแบบ 2 แห่ง ในสวิตเซอร์แลนด์ ที่แรกอยู่ใน Basel โดยอาร์มิน ฮอฟแมน และ อีมิล รูเดอร์ อีกที่หนึ่งอยู่ในซูริค ภายใต้การนำของโจเซฟ มูลเลอร์ บรอคแมน

รูปแบบใหม่นี้มีความคล้ายคลึงกับรูปแบบที่สถาบันวัฒนธรรมในสวิต ใช้เป็นโปสเตอร์เพื่อโฆษณายานพาหนะ ชุดภาพจองฮอฟแมนที่ใช้ในโรงภาพยนต์ Basel และงานของบรอคแมนเป็นงาน 2 ชิ้นที่มีเชื่อเสียงที่สุด การเน้นให้เห็นความแตกต่างระหว่างพื้นฐานการออกแบบหลายๆ แบบของฮอฟแมนกับจังหวะและความเร็วแบบที่สังเกตุเห็นได้ของมุลเลอร์ เป็นลักษณะเด่นในการพัฒนาของสไตล์นี์

สไตล์แบบใหม่นี้เหมะสมกับการเพิ่มขึ้นของที่ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการร่วมกันของหลายๆฝ่ายจะต้องใช้สัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นสากล เช่นงานโอลิมปิกที่ Typography สไตล์สามารถนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม ด้วยความที่มีครูการสอนที่ดีรวมทั้งความเลื่อมใสการใช้สไตล์ Typography จึงแพร่กระจายอย่างรวดเร็วไปทั่วโลกในอเริกา โรงเรียนสอนออกแบบของ ฮอฟแมนได้ร่วมมือกับโรงเรียนสอนออกแบบเยล ซึ่งกลายเป็นศูนย์กลางชั้นนำของการออกแบบสมัยใหม่ไปทันที


Gerstner, karl Auch du bist liberal (You too are a liberal)

Poretti, A. La Vie est un songe, 1961

Neuberg, Hans. Konstruktive Grafik, 1958

ไม่มีความคิดเห็น: