วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

Swiss and America Typography Style

International Style คืออะไร
เป็นงานออกแบบที่รู้จักกันดีในรูปแบบของ Swiss style เป็นงาน Graphic ที่เน้นชัดทางด้าน TypgGraphy หรือมีรูปแบบคือ มีการเน้นย้ำเรื่องความสะอาดตา อ่านออกได้ และความมีตัวตน รูปแบบการวางที่มีสีดส่วน ใช้ Grid , Sans-seriftypefaces และมีรูปแบบที่ใช้ Asymmetric

ทำไมงานแนว Swiss ถึงต้องมีรูปแบบ Guid , Asymmetric เป็นหลัก
เกิดขึ้นที่เมือง "ซูริก" ซึ่งมีนักออกแบบที่โดเด่นอย่าง Josef Muller Brockmann
เกิดวันที่ 9 พ.ค. 1914 และได้เสียชีวิตลงเมื่อ 30 ส.ค. 1996 เป็นทั้งครูและนักออกแบบ เขาเรียนเกี่ยวกับทางด้าน Architecture Design และ History of Arts ที่มหาวิทยาลัย Kunstgewerbeschure
ปี 1936 ได้เปิดโรงเรียนที่เมือง ซูริก ชื่อว่า Zuric Studio โดยเฉพราะ Graphic Design , Exhibition Design , Photograpy
ปี 1951 ได้ทำโปสเตอร์ให้กับ Tonhalle
ปี 1958 ได้เป็นที่ปรึกษาในเรื่อง Mew Graphic Design โดยร่วมกับ RP Lohsp , Vivarelli , Neuberg.
ปี 1961 ได้เขียนและตีพิมพ์ The Graphic Artist andHis Design Proproblems and Grid Systems in graphic design.
ปี 1971 ได้ตีพิมพ์ Publication History of the Poster and A History of visual communication.

"ความคิดเห็น :muller น่าจะได้รับอิทธิพลในการใช้การออกแบบที่เรียนมาจากโรงเรียนที่เกี่ยวกับ ทางด้าน Architecture Design เขาจึงอาจจะประยุกต์ เข้ากับงานที่มีการใช้ Asymmetric"

ทำไมงาน Style Swiss ถึงเข้ามาแพร่หลายใน America
Internationnal Style ที่เข้ามาใน America
ในช่วงปี 1950-1960ได้มีการมองถึงด้านเกี่วกับชุมชนเพื่อที่จะได้มีการรวมตัวกันเป็นหน่วยงานและถือว่าเหตุการนี้เป็นจุด peak ที่สุดในปี 1970 ก็คือเป็นจุดนึงที่บ่งบอกถึงรากฐานด้านแนวความคิดสมัยใหม่ในยุคนั้น ทำให้เกิด "Intermationnal Typographic Style"
คนที่ชักจูงเข้ามาคือ Bunnell เขาได้นำการออกแบบเข้ามา เช่น -Ulm Journals จากสื่อสิ่งพิมพ์ใน German
-New Graphic Design จาก maggazine ในปก. Swiss
-Josef Muller Brockmann
-Karl Gerstner
หลังจากมีการรวมตัวกันเป็นหน่วยงานขึ้น ในปี 1970 Bunnell ได้เป็นผู้นำทางด้านมุมมองของการ Design งานของเขาได้รับรูปแบบของ เลขาคณิต ใช้สีเดียวในการลง และรูปแบบตัวอีกษรที่ใช้แบบของโรมันแบบที่เป็นแบบตัวอีกษรการออกแบบของ Bunnell ถือว่าเป็นเป็นทางการและมีควมชัดเจน กระชับแน่นอนอยู่ในตัว
และมีการใช้ Paper และ Printing เข้ามาด้วยถือว่าทำให้เกิดเป็นการผลิตงานในรูปแบบใหม่ภายหลังด้วย

ไม่มีความคิดเห็น: