วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

ผลงาน Josef Muller Brockmann

1950 เป็นการใช้ภาพประกอบจัด Typography เป็นโปสเตอร์ของ Zurich Kunstgewerbe musem เป็นการใช้ภาพประกอบกับการจัด Typo

1951 Zurich Concert Hall Poster ใช้เทคนิคการปริ้นสีดำและพื้นนกลังเป็นสีครีม (Lino cut) เป็นโปสเตอร์ในปี 1951


1952 Zurich Concert Hall Poster ในปีถัดมาใช้เทคนิค (Lino block) ในการพิมพ์ตัวหนังสือและโปสเตอร์แบบนี้ยังใช้ในงานนี้มาตลอดจนถึงปี 1954 แต่เพียงแค่เปลี่ยนการจัดวางและสีมาตลอดทุกปีจน 1954


1952 Zurich Concert Hall Poster for piano อันนี้เป็นงาน piano ในปีเดียวกัน Muller มีแรงบรรดาลใจในการทำงานชิ้นนี้มาจาก คีบอร์ด เปียโน

1953 งานนี้เป็นโปสเตอร์จของ Kanstgewerbe Musem ใช้เทคนิคการ Light Brockmann ทำโปสเตอร์งานนี้ร่วมกับศิลปินคนอื่นในงาน The International Poster Exhibition


1955 Zurich Concert Hall Poster ในปี 1955 ซึ่งเพิ่งมาเปลี่ยนหลังจากที่ใช้แบบเดิมมา 3 ปี ใช้เทคนิค Text รวมกับ Abstract from แต่เขาก็ยังยืนยันว่าไม่ใช่ภาพประกอบ

ไม่มีความคิดเห็น: