วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2550

งานทดลอง BINGO


งานทดลองเกี่ยวกับ พื้นที่ ที่มีกฏบางอย่างที่คอยคุมให้เกิดผลที่ไม่เหมือนเดิม ถึงแม่ว่าจะมีกฏที่เป็นอย่างเดียวกันก็ตาม

เกมส์ Bingo ในการทดลองนี้เล่น 2 ครั้ง


ครั้งที่ 1


ครั้งที่ 2"จะเห็นความแตกต่างที่ไม่เหมือนกัน ของตัวเบี้ยที่วางลงไป สังเกตเลยว่าไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับตัวแปรบางอย่างที่ทำให้ให้เปลี่ยนไปแต่กฎในการเล่นก็ยังคงเหมือนเดิม"


ครั้งที่ 1 ใบที่ 2 BINGO

ครั้งที่ 2 ใบที่ 1 BINGO

ไม่มีความคิดเห็น: