วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2550

Fibonacci

เป็นลำดับเลขที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแบบหนึ่งในประวัติศาสตร์(Fibonacci Number) ซึ่งถูกคิดค้นขึ้นโดยนักคณิตศาสตร์ชาวอิตาเลียนชื่อ Leonardo Fibonacci แห่งเมืองปิซา เมื่อศตวรรษที่สิบสาม ก็คือว่าสามารถเขียนเป็นอนุกรมได้ดังนี้

1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,x,y,x+y,.......


(ตัวเลขตำแหน่งที่ n เท่ากับ ตัวเลขตำแหน่งที่ n-1 บวกกับตัวเลขตำแหน่งที่ n-2, หรือ Xn = Xn-1 + Xn-2)เราสามารถพบเลขเหล่านี้ได้ตามธรรมชาติ เพราะธรรมชาติที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้ เช่น เกี่ยวกับเรื่องพฤษศาสตร์

ลองสังเกตกลีบดอกไม้ดูหลายๆชนิดจะมีจำนวนกลีบดอกเท่ากับ เลขฟีโบนักชี เสมอ ก็ คือ

1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34,.. กลีบ หรือไม่ก็มีจำนวนกลีบดอกตรงกับจำนวนเท่าของเลขฟีโบนักชี โดยมีดอกไม้จำนวนเพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้นที่มีจำนวนกลีบดอกไม่ตรงกับเลขฟีโบนักชีก็สามารถ แสดงอนุกรม Fibonacci เป็นรูป โดยการวาง สี่เหลี่ยมจัตุรัส 1 หน่วยสองรูปติดกัน


แล้ววาดสี่เหลี่ยม ขนาด 2, 3, 5, ... หน่วย ติดกับจตุรัสก่อนหน้านั้น... ตามรูปงานนี้เป็นงานของวิชา Computer Art คือนำเอาตัวเลขของ Fibonacci มาประยุคเข้ากับงาน

เป็นการนำรูปแบบของ นาฬิกา และเวลา มาประยุกต์ให้เข้ากับ ตัวเลข Fibonacci
1.โดยสร้างเส้นตั้งแต่ 1 , 2 , 3 , 5 , 8 , 13 เซนติเมตร แล้วนำมามารวมกันที่จุดศูนย์กลาง
2.เชื่อมจุดต่างๆ ด้วยองศา เริ่ม จาก 10 , 20 , 30 , 50 , 80 องศา
3.เชื่อมกันโดยใช้ รูปทรงของสามเหลี่ยม
4.ใช้สีโดย ตั้งเลขของ CMYK ในโปรแกรม Illustrator C10 M10 Y10 K10 แล้วก็เพิ่ม
ขึ้นตามตัวเลขของ Fibonacci ตามด้วย C20 M20 Y20 K20
5.ขนาดของตัวเลข ก็เพิ่มขนามตามเลขของ Fibonacci

"ก็คิดว่าเป็นตัวเลขที่น่าสนใจ เราสามารถที่จะนำตัวเลขในระบบนี้มาดัดแปลงกับสิ่งอื่นรอบตัวเราได้"ไม่มีความคิดเห็น: