วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2550

พื้นที่

Josef Muller Brockmann ทำงานหลายชิ้นที่เกี่ยวกับ "Grid" ในการจัดวางต่างๆโดยใช้หลักของ Asymmetric
นั่นก็คงเป็นเพราะว่า เขาคงจะได้รับอิทธิพลตอนเรียน เกี่ยวกับพวก Architecture Design และ History of art และนำมาประยุกต์กับงานออกแบบ โปสเตอร์

"ที่ได้ดูมาก็ Muller ได้นำรูปแบบของรูปทรง เลขาคณิตมาจัดวาง ในพื้นที่ แต่ Muller วางยังไงวางโดยใช้ความรู้สึกแบบไหนในแต่ละชิ้นงาน"

ก็นึกถึง "วิหารพาร์ธีนอน" ในกรุงเอเธนส์ ที่มีการใช้หลักการสร้าง โดยใช้ สี่เหลี่ยมผืนผ้าทองคำ มาเป็นโครงสร้างที่ซ่อนอยู่อย่างไม่รู้จบ ก็กล่าวได้ว่ามีลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่มีความสมมาตร และสวยงาม

สี่เหลี่ยมทองทำมาจาก Fibonacci ที่มีเลข 1,1,2,3,5,8,13,...................
ผมสนใจเกี่ยวกับ Grid และเลข Fibonacci แล้วนำมาประยุกต์กับเรื่องราวที่เกี่ยวกับ พื้นที่ อาจจะสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาได้
แต่ก็งงอยู่ ว่า จะเอาอะไรไปทำเกี่ยวกับพื้นที่ วงกลม สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม หรือยังไง
ไม่มีความคิดเห็น: