วันพุธที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2551

Bingo

กติกาการเล่น


ผู้เล่นคนใดคนหนึ่ง จะต้องเป็น "ผู้ขานเบี้ย" ซึ่งจะเขย่าและประกาศ เมื่อเบี้ยในกล่อง (75 อัน)


ออกมาทีละอัน เช่นเบี้ยที่เขย่าออกมาเป็น 15 ผู้เล่นคนใดที่มีหลายเลขนี้ ในบัตร "BINGO" ของตน


จะหยิบเบี้ยเปล่าวางไว้ในช่องนั้น
จากนั้นก็จะเล่นต่อไปจนกว่าจะมีผู้เล่นคนใดคนหนึ่งวางในบัตรบิง "BINGO" ของตนเหมือนกับตัวอย่าง 6


ตัวอย่างนี้ อันใดอันหนึ่ง ผู้เล่นผู้นั้นจะประกาศว่า "BINGO" การเล่นในเกมส์นั้นจะจบลง
จากนั้นก็จะมีการนับคะแนน ตามที่ปรากฏในแถวนั้น โดยที่ "ผู้ประกาศเบี้ย" จะทำการตรวจสอบกับเบี้ยที่ ประกาศมาแล้ว ว่าตรงกันหรือไม่ ถ้าตรงกันผู้นั้นก็เป็นผู้ชนะ

FREE หมายถึง ช่องที่ผู่เล่นทุกคนมีสิทวางเบี้ยได้ทันทีที่เริ่มการแข่งขัน
ในกรณีที่ผู้เล่น ประกาศว่า บิงโก พร้อมกัน 2 คน "ผู้ประกาศเบี้ย" จะทำการตรวจเบี้ยและนับคะแนนมากที่สุด

จะเป็นผู้ชนะเลิศ

ไม่มีความคิดเห็น: