วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2551

Macro and Micro

สุดไปเลยครับรอบนี้
Macro คือ จุดใหญ่
ถ้าจะลงลึกถึงความหมายก็คือ การบังคับ Unit ในขณะที่ Unit มีจำนวนมาก เป็นกลุ่มใหญ่ๆ บังคับและควบคุมแบบไม่ต้องละเอียดมากนัก มีหน้าที่คุมส่วนที่ใหญ่จิงๆ

Micro คือ จุดเล็ก
มันหมายถึง การบังคับหรือควบคุม Unit ในขณะที่ Unit มีจำนวนไม่มากนัก เป็นกลุ่มเล็กๆ บังคับควบคุมแบบละเอียด ทีละตัว

"สรุปเมื่อวิเคราะมันร่วมกันแล้วจะเห็นได้เลยว่า Macro จะเป็นตัวที่มีหน้าที่ควบคุม Micro อีกที แต่ไม่ได้หมายความว่าจะคุมไปทั้งหมด เพราะว่าตัวที่คอยคุมอย่างละเอียดคือ Micro"
-เลยคิดเล่นๆได้ว่าต้องเป็นระบบอะไรอย่าง ที่ต้องขาดกันไปไม่ได้ เมื่อมี Micro ก็มี Macro เพื่อคุมเป็นระบบใหญ่
-แต่ถ้ามี Macro ยังไงก็จะเกิด Micro ตามมา
ก็ลองมาเปรียบเทียบให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นตือ ตำแหน่งของข้าราชการตำรวจ เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น

พล.ต.อ. POLICE GENERAL ( POL.GEN.)
พล.ต.ท. POLICE LTEUTENANT GENERAL (POL.LT.GEN.)
พล.ต.ต. POLICE MAJOR GENERAL (POL.MAJ.GEN.)
พ.ต.อ. POLICE COLONEL (POL.COL.)
พ.ต.ท. POLICE LIEUT ENANT COLONEL. (POL.LT.COL.)
พ.ต.ต. POLICE MAJOR (POL.MJ.)
ร.ต.อ. POLICE CAPTAIN (POL.CAPT.)
ร.ต.ท. POLICE LIEUTENANT (POL.LT.)
ร.ต.ต. POLICE SUB-TEUTENANT (POL.SUB.LT.)
ด.ต. POLICE SENIOR SERGENANT MAJOR (POL.SEN.SGT.MAJ.)
จ.ส.ต. POLICE SERGEANT MAJOR (POL.SGT.)
ส.ต.อ. POLICE SERGEANT (POL.SGT.)
ส.ต.ท. POLICE LANCE COPORAL (POL.L/C)
ส.ต.ต. POLICE CONSTABLE (POL.CONST.)
เนี่ยแหละคับน่าจะเข้าใจ แต่จะทำอะไร ยังไง ก็ต้องคิดกันต่อไปคับ

ไม่มีความคิดเห็น: