วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2551

การให้ความสำคัญ


จากที่พูดไปคับ เปรียบกับบ้าน Macro คือ บ้าน / Micro คือตัวเรา

แต่ถ้าเป็นเรื่องของ สถานะ กับตัวเรากับบ้าน เราก็จะเป็นMacro บ้าน คือ micro ของเรา

ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของ อัตวิสัย และ ภววิสัย
อัตวิสัย คือ อาศัยทัศนของตัวเอง เอาความรู้สึก แนวความคิด ของตนเป็นที่ตั้ง
ภววิสัย คือ สภาวะที่เกิดขึ้น
จากเรื่องที่ยกตัวอย่างไป ทำให้รู้ว่า มันอยู่ที่คนมองว่า "จะให้ความสำคัญตรงไหนมากกว่ากัน"
มากกว่า

ไม่มีความคิดเห็น: